Приградски превоз

СП Ласта а.д. Београд, СП Ластра д.о.о. Лазаревац, АСП Стрела Уб и АСП Стрела Обреновац у оквиру ИТС-а обавља приградски и локални превоз путника на територији Града Београда и то на 90 приградских и 222 локалних линија на којима се дневно одржи:

  • радним даном – 2.950 полазака,
  • суботом – 1.1828 полазака,
  • недељом – 1.632 полазака.

Са Београдске аутобуске станице „БАС” у Београду и терминуса Шумице и Баново брдо реализују се поласци на приградским линијама којима се повезује Београд са градским општинама Младеновац, Обреновац, Барајево, Сопот, Гроцка и Лазаревац.

СП Ласта реализује поласке и у локалном саобраћају на подручју градских општина Младеновац, Сопот, Обреновац, Гроцка и Барајево.

СП Ластра реализује поласке и у локалном саобраћају на подручју градске општине Лазаревац.

Саобраћајно предузеће „Ласта” АД
Аутопут Београд - Ниш 4, www.lasta.rs
ДирекцијаЧ 3402–300

Београдска аутобуска станица БАС
Железничка 4
Информације и резервације: 2636-299

ТЕРМИНУСИ:
СП „Ласта” а.д. Београд
Београдска аутобуска станица „БАС”,  Железничка 4, тел. 2636-299
„Шумице”, Војислава Илића 102, тел. 2890-372
„Баново брдо”, Пожешка 119, тел. 6544-050
Аутобуска станица Барајево, Светосавска 63, тел. 8300-346
Аутобуска станица Лазаревац, Краља Петра I 2, тел. 8123-066
Аутобуска станица Младеновац, Јанка Катића бб, тел. 8231-455
Аутобуска станица Обреновац, Краља Александра првог  20, тел. 8721-038
Аутобуска станица Сопот, Милосава Влајића 18, тел. 8251-447

СП „Ластра” д.о.о. Лазаревац
Аутобуска станица Лазаревац, Краља Петра I 2, тел. 8123-066
Београдска аутобуска станица „БАС”,  Железничка 4, тел. 2636-299

АСП д.о.о. Стрела 
Аутобуска станица УБ, Свете Поповића бб, тел. 014/411-166,
Аутобуска станица Обреновац, Краља Александра првог  20, тел. 8721-038
„Баново брдо”, Пожешка 119, тел. 6544-050
Београдска аутобуска станица „БАС”,  Железничка 4, тел. 2636-299