уторак, 4. август 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 14/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Ул. Краљице Марије бр. 1/18, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку за јавну набавку број 14/20, добра -
Школски намештај за потребе Oсновне школе „Никола Тесла“ у Лештанима

 

Обавештење