уторак, 4. август 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 13/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Ул. Краљице Марије бр. 1/18, Београд

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку за јавну набавку број 13/20, добра - Куповина машина за прање судова за потребе предшколских установа града Београда

 

 

Обавештење