понедељак, 3. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића број 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку 
Техничка контрола техничке документације за реконструкцију Трга Николе Пашића
(јавнa набавкa број 10/2020)

 

 

Позив и конкурсна документација