среда, 8. јануар 2020.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга број 24/19 – Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)

Позив и документација везани за јавну набавку