Nacrt odluke o budžetu grada Beograda i nacrti odluka o izvornim javnim prihodima grada Beograda za 2014. godinu – javna rasprava

Nacrt odluke o budžetu grada Beograda i nacrte odluka o izvornim javnim prihodima grada Beograda za 2014. godinu, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: