Nacrti odluka o izvornim javnim prihodima grada Beograda za 2016 – javna rasprava

Nacrt odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu, Nacrt odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda, Nacrt odluke o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu i Nacrt odluke o izmeni Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu možete preuzeti, u PDF formatu, ovde: