ponedeljak, 9. april 2018.

Vesić: Počinje izrada idejnog projekta mosta kod Ade Huje što je prvi korak ka njegovoj izgradnji

Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je danas da je doneta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti za izgradnju mosta na Dunavu kod Ade Huje. 

– Izrada idejnog projekta, koja će trajati 380 dana, prvi je korak ka izgradnji mosta kod Ade Huje, što znači da ćemo mi sredinom naredne godine biti spremni da raspisujemo tender za projektovanje, finansiranje i izgradnju ovog mosta prema pravilima Međunarodnog saveza inženjera konsultanata – rekao je Vesić. 

Posao za izradu idejnog projekta mosta kod Ade Huje dobila je grupa ponuđača koju čine projektantske firme iz Beograda, Maribora i Novog Sada. 

– Tačnu cenu mosta kod Ade Huje znaćemo po završetku izrade idejnog projekta, a preliminarne procene su da će on koštati nekoliko puta manje od Mosta na Adi. Pri tom ne zaboravimo da je most kod Ade Huje na Dunavu, koji je veća i šira reka od Save preko koje je igrađen Most na Adi – rekao je Vesić.

On je dodao da je most preko Dunava kod Ade Huje važan za razvoj Beograda jer će se nalaziti na saobraćajnici Spoljna magistralna tangenta (SMT) koja treba da poveže tri uvodna pravca u grad i to: Pančevački put, Bulevar kralja Aleksandra (Smederevski put) i auto-put E–75. 

– Most kod Ade Huje svakako je najzahtevniji poduhvat koji ćemo imati na izgradnji SMT-a – poručio je Vesić.

Početak osnovne trase saobraćajnice SMT i mosta, koji je predmet izrade idejnog projekta, nalazi se na ukrštaju Pančevačkog puta i nedavno izgrađene saobraćajnice Severna tangenta, u okviru denivelisane raskrsnice tipa detelina. Od ukrštaja sa Pančevačkim putem trasa se pruža ka Dunavu i odmah se izdiže na konstrukciju, što je posledica zahteva za visokom niveletom radi prelaza preko Pančevačkog puta i Dunava. Trasa mosta prelazi preko Ade Huje i ostvaruje vezu sa Višnjičkom ulicom, a dalje i sa Slanačkim putem.

Prema do sada urađenoj tehničkoj dokumentaciji (generalni projekti), prelazak sa banatske na beogradsku stranu omogućen je sa četiri povezane mostovske konstrukcije, ukupne dužine 3.327 metara i širine 30 metara.