četvrtak, 8. jun 2023.

Radovi u Blagoja Jovovića

U Ulici Blagoja Jovovića u toku su radovi na rekonstrukciji unutarblokovske površine, asfaltiranju kolskih i pešačkih staza, kao i prilaza zgradama, saopštavaju iz Opštine Zemun. 

Radovi na površini od 850 kvadrata izvode se u okviru Programa uređenja nekategorisanih puteva i saobraćajnih površina unutar bloka, koji finansira Gradska opština Zemun. 

Očekivani završetak radova je početkom jula kada će građani ovog stambenog bloka dobiti funkcionalnu i uređenu površinu.