Saradnja Beograda i Krfa

Srpsko-grčko prijateljstvo ima dugu tradiciju snažnih veza zahvaljujući višestrukim kulturnim, istorijskim i političkim činiocima koji su odigrali važnu ulogu u razvoju dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Između Grčke i Srbije sklopljeni su na raznim nivoima i u različitim oblastima mnogi bilaterani sporazumi koji se odnose na saradnju u oblasti nauke i obrazovanja, u oblasti razvoja turizma, ekonomije i tehnološkog razvoja, međunarodnog transporta putnika i roba, avionskog prevoza i saradnju sudstva.

Protokol o saradnji između grada Beograda i opštine Krf potpisan je 23. septembra 2009. godine, a 25. februara 2010. godine gradonačelnici Dragan Đilas i Sotiris Mikalef u Beogradu su potpisali Povelju o bratimljenju između grada Beograda i opštine Krf. Beograd i Krf su kao ključne oblasti saradnje podvukli kulturu, obrazovanje, turizam, medicinu i sport.

Tom prilikom opština Krf ponudila je svoju stručnu pomoć u kandidaturi Beogradske tvrđave za dobijanje statusa spomenika pod zaštitom UNESCO, budući da je Krf uspešno sproveo kandidaturu za stari deo Krfa, koji je taj status dobio 2007. godine.

Predstavnici grada Beograda prilikom posete Krfu septembra 2010. obišli su Vido (mauzoloej i spomen ploču bratimljenju Kruševca i Krfa), Agios Mateos (spomenik borcima Drinske divizije, spomen česmu i spomen bistu Janisu Janulisu), Guviju (spomen ploču na mestu iskrcavanja srpske vojske u Guviji) i Srpsku kuću u gradu Krfu. Odlučeno je da će Beograd odvojiti sredstva za njihovu restauraciju, sanaciju i održavanje. Pismo o namerama, kojim je ustanovljena podrška grada Krfa Beogradu u procesu podnošenja kandidature Beograda za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine. Pored toga bilo je razgovora o mogućnostima stvaranja povoljnijih uslova za boravak đačkih ekskurzija učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola na Krfu i organizovanja poseta srpskim spomenicima na ovom Grčkom ostrvu.

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić razgovarali su početkom 2011. godine u Beogradu sa delegacijom Krfa o daljem unapređenju saradnje dva grada pobratima. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik ostrva Krf Joanis Trepeklis, ambasador Grčke u Beogradu Dimostenis Stoidis, pomoćnica gradonačelnika Tatjana Pašić, zamenik predsednika Skupštine grada Zoran Alimpić i gradski arhitekta Dejan Vasović.

Ovom prilikom rečeno je da bi saradnju Beograda i Krfa trebalo unaprediti konkretnim primerima iz oblasti kulture na lokalnom novou. Ideja je da u narednom periodu grad izdvoji novčana sredstva koja će biti namenjena za obnovu i održavanje objekata i spomenika od značaja za srpsku istoriju na Krfu. Posebno je naglašeno da Naša dva naroda povezuje istorija i brojne sličnosti, a razvoju dobrih odnosa Beograda i Krfa doprineće i otvaranje Kule Nebojša u Beogradu . Prijateljstvo Beograda i Krfa trebalo preneti i na generacije koje dolaze.