Novi Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Ministar zaštite životne sredine je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara a u vezi sa  Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada („Sl. glasnik RS”, br. 30/2024), doneo PRAVILNIK  o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, sa obrascima prijava („Sl. glasnik RS”, br. 30/2024), koji je stupio na snagu i primenjuje se od 6. aprila 2024. godine.


PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZAC-1.