Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Tiršova 1/IV

Darko Glavaš, sekretar, 3605-609
podsekretar, 3605-609
Faks: 3605-941
e-mail: bks@beograd.gov.rs

BEOKOM – Beogradski pozivni centar
Prijave građani mogu proslediti:
-  pozivom na broj 0800-11-00-11 (besplatan poziv za korisnike Telekomove fiksne mreže) ili 011/3090-007 (za pozive iz ostalih mreža fiksne i mobilne telefonije koji se tarifiraju prema važećem cenovniku operatera)
-  imejlom na bpc@beograd.gov.rs
-  putem aplikacije za mobilne telefone „Beokom” 
-  Twitter – Beokom@prijavi_problem
-  Facebook – BEOKOM

Prijem stranaka radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

                   

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima obavlja studijsko-analitičke, stručno-operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na:

  • poslove planiranja pripreme za odbranu i vanredne situacije;
  • prikupljanje i obradu informacija o radu gradskih komunalnih sistema;
  • koordinaciju aktivnosti javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i drugih subjekata čiji je osnivač grad Beograd;
  • koordinaciju aktivnosti i organizacija manifestacija, događaja i skupova pod pokroviteljstvom ili u organizaciji jedinica uprave ili ustanova čiji je osnivač grad Beograd;
  • komunikaciju sa građanima, prijem i obradu primedbi građana;
  • unapređenje elektronskih usluga vezanih za komunalni sistem grada Beograda;
  • koordinacija aktivnosti i organizacija realizacije promotivnog sadržaja (film,tv,reklame i dr.);
  • saradnja sa udruženjima.
  
  Korisni linkovi