petak, 18. septembar 2020.

Sekretarijaz za imovinske i pravne poslove

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja - Borča

GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića broj 2

Na osnovu Rešenja Gradonačelnika broj: 463-1506/20-G od 24.02.2020.god. i broj: 020-2635/20-G od 23.04.2020.god., Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti-garaže na kojoj je nosilac prava javne svojine grad Beograd

oglašava

OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Tekst oglas možete pogledati/preuzeti, u PDF formatu, ovde: