četvrtak, 30. septembar 2021.

Grad Beograd

Obaveštenje o produženju roka za prijavljivanje na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred

GRAD BEOGRAD
Fondacije za mlade talente Grada Beograda

objavljuje

Obaveštenje o produženju roka za prijavljivanje na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda

Rok za prijavljivanje na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu, produžen je do 15. oktobra 2021. godine.
Prijave se podnose elektronski preko sledećeg linka: https://portalfondacija.infostan.rs/ 

Uz prijavu se dostavljaju:
1. Kopija očitane čipovane lične karte roditelja tj. zakonskog za stupnika, odnosno fotokopija lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika ukoliko nije čipovana.
2. Kopija kartice tekućeg računa roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.
3. Potvrda osnovne škole (Obrazac POTVRDE osnovne škole možete PREUZETI OVDE) da je dete đak javne osnovne škole i da u školskoj 2021/22. godini pohađa prvi/drugi razred, kao i da nije dobio besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2021/22. godinu.
4. Izjava o obradi podataka o ličnosti (Obrazac IZJAVE o saglasnosti na obradu podataka o ličnosti možete PREUZETI OVDE).

Napomena: oni podnosioci prijave, koji prijavu NE podnose elektronski potrebno je da odštampaju i potpišu čitko popunjen Obrazac Prijave koji uz koju prilažu neophodnu dokumentaciju. (Obrazac PRIJAVE na javni poziv (samo za one koji prijavu NE PODNOSE elektronski) možete PREUZETI OVDE).

Ostale informacije, obaveštenja i uputstva možete preuzeti na sajtu Fondacije, u delu „Konkursi” ili nas kontaktirati na (011) 321-6246 ili na elektronsku adresu fondzamlade@beograd.gov.rs.

Tekst konkursa, uputstvo i obrazac prijave možete pogledati/preuzeti ovde.