sreda, 22. mart 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „TELEKOM SRBIJA" a.d. - Veliko polje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „TELEKOM SRBIJA” a.d. iz Beograda, Takovska 2, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „Veliko polje” - BG938, BGU938, BGL938, BGO938, BGJ938, postavljene na antenskom stubu na katastarskoj parceli broj 2080/1 KO Veliko polje, na području gradske opštine Obrenovac u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi).
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 4. april 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).