Pretraživanje

petak, 23. jul 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP 11097, KO Zemun

ponedeljak, 19. jul 2021.

Kancelarija za mlade

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta