JKP "Gradska čistoća"

Mije Kovačevića 4
tel. 2767-666, faks 2768-770
e-mail: infocentar@gradskacistoca.rs
www.gradskacistoca.rs

Direktor: Marko Popadić

SEKTORI:
Sektor operative, 2768-770
Sektor održavanja, 2767-075
Sektor ekonomskih poslova, 2767-067
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova, 2767-095

Pogon "Otpad", Višnjička 55b, 2782-132, faks: 2758-090
Pogon "Odvoz fekalnih materija", Mije Kovačevića 4, 2768-853
Deponija "Vinča", 3411-231

POGONI PO GRADSKIM OPŠTINAMA:
Čukarica, Poručnika Spasića i Mašere 89, 3570-650
Novi Beograd, Autoput 6, 2603-383
Palilula, Bul. despota Stefana 128c, 2752-625
Rakovica, Borska 9a, 3591-921
Savski venac, Milana Toplice 1, 2883-701
Stari grad, Dunavska 10, 3281-084
Voždovac, Milana Toplice 1, 2882-916
Vračar, Grčića Milenka 25, 3835-026
Zemun, Ugrinovačka 223, 2610-722
Zvezdara, Milana Rakića 75a, 2412-192

Aktom nekadašnje Beogradske opštine od 1. avgusta 1884. regulisano je naplaćivanje usluga iznošenja smeća, što se uzima kao dan osnivanja JKP "Gradska čistoća".

Osnovna delatnost JKP "Gradska čistoća" je održavanje čistoće javnih površina, odnošenje kućnog smeća, kabastog smeća, olupina automobila i građevinskog šuta i njihovo deponovanje, kao odvoz i deponovanje fekalnih materija, održavanje gradske deponije i sakupljanje sekundarnih sirovina.

U delokrugu "Gradske čistoće" je 10 beogradskih opština koje obuhvataju gotovo pola miliona domaćinstava, sa preko 25 miliona stambenog i više od 13 miliona kvadratnih metara poslovnog prostora. Zaposleno je oko 1834 radnika i oko 843 povremenih radnika. Radnici i mehanizacija redovno čiste 2250 gradskih ulica, čija je površina oko 16,5 miliona kvadratnih metara. Za pranje beogradskih ulica, koje počinje čim spoljna temperatura premaši 40C, troši se svega 1,3% pijaće vode iz gradske vodovodne mreže. Pranjem iz cisterni ili direktno iz hidrantske mreže obuhvaćeno je oko 13 miliona kvadratnih metara javnih površina. "Gradska čistoća" dnevno prikupi i deponuje oko 1500 tona smeća. Beograd ima samo jednu deponiju u Vinči, na površini od 65 hektara, koja je u upotrebi od 1977.

KABASTO SMEĆE
Odlukom o održavanju čistoće predviđeno je da se SVAKE PRVE SUBOTE U MESECU obavlja organizovano sakupljanje kabastog smeća. Tog dana Beograđani treba da ostave pored kontejnera neupotrebljive kabaste stvari, stari nameštaj, aparate za domaćinstvo i slično, a ekipe JKP "Gradska čistoća" ga besplatno odnose. Za najave odnošenje većih količina kabastog smeća, telefoni za pravna lica su 2782-132 i 2758-090, a za građane 2768-770.

KOMERCIJALNE USLUGE
Pored redovnih poslova koje građani plaćaju kroz uplatnice "Infostana", postoje i komercijalne usluge koje JKP "Gradska čistoća" obavlja po pozivu i posebno naplaćuje:
- Vanredno iznošenje i deponovanje smeća sa formiranih gomila
- Vanredno iznošenje i deponovanje smeća utovarom i kontejnera zapremine 1,1 m3
- Vanredno iznošenje i deponovanje smeća putem kontejnera zapremine 5 m3 sa autopodizačem
- Vanredno iznošenje građevinskog šuta i zemlje
- Rad građevinske mehanizacije (buldožer, utovarivač)
- Rad specijalnog komunalnog vozila (roto, vario)
- Rad kamiona (kiper)
- Rad grajfera
- Rad čistilice sa angažovanjem komunalnog radnika
- Rad autocisterne sa angažovanjem radnika
- Isporuke vode (van grada) uz angažovanje celokupnog kapaciteta vozila
- Angažovanje komunalnih radnika (pijačar, mlazničar, čistač)
- Ulazak u deponiju i istovar građevinskog šuta i zemlje, automobilskih guma i komunalnog otpada
- Istovar specijalnih vozila za iznošenje smeća trećih lica na deponiji
- Uništavanje specijalnih vrsta smeća i otpada (organskog, hemijskog i medicinskog porekla)
- Rad specijalnog vozila za pranje kontejnera
- Ručno skidanje plakata
- Postavljanje autocisterne kao pokretnog rezervoara (min. 4 časa)