Porez na imovinu za 2020. godinu

U cilju utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, na sednici Skupštine Grada Beograda održanoj dana 29.novembra 2019. godine, doneta je:
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU („SLUŽBENI LIST GRADA BEOGRADA”, BR. 113/2019).