Novi Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Ministar zaštite životne sredine je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara a u vezi sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje abavljanjem aktivnosti („Sl. glasnik RS”, br. 86/19, 89/19), doneo PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca („Sl. glasnik RS”, br. 93/19), koji je stupio na snagu i primenjuje se od 27. decembra 2019. godine.
PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZAC-1.