Novi režim rada Sekretarijata za javne prihode

Obaveštavamo građane da će u narednom periodu, zbog aktuelne epidemiološke situacije privremeno biti obustavljen neposredan rad sa strankama. Zahtevi za izdavanje uverenja kao i svi drugi podnesci,  dostavljaju se isključivo kao poštanske pošiljke. Uverenje ili odgovor na podnesak biće dostavljeno kao poštanska pošiljka u zakonskom roku.

Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu se javiti na objavljene brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne  prihode.