Službene mejl adrese za prijem podnesaka u vreme vanrednih mera

Sekretarijat za javne prihode koristi posebne mejl adrese za prijem podnesaka elektronskim putem za vreme vanrednih mera.
Elektronske adrese opštinskih odeljenja koja će primati podneske elektronskim putem navedene su u adresaru Sekretarijata za javne prihode.
Neposredan prijem podnesaka, ukoliko za tim postoji potreba, obavlja se na adresi opštinskih odeljenja.