Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE podseća poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj 2020. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu.

Za obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije drugog kvartala za 2020. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za  2019. godinu.

Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne  prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda.