Mogućnost elektronskog podnošenja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da je od 18. jula 2020. godine na Portalu LPA (lpa.gov.rs) omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020. godinu i za prethodnu, 2019. godinu (za period od 7. do 31. decembra 2019. godine).

Prijave se mogu podneti i u papirnom obliku poštom ili neposredno na adresu nadležnog opštinskog odeljenja, kao i mejlom na službenu mejl adresu opštinskog odeljenja objavljenu na internet stranici ovog Sekretarijata.