Dostava rešenja za porez na imovinu u elektronski sandučić

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, a koji imaju otvoren jedinstveni elektronski sandučić na portalu E uprava, da će od 2020. godine, rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu biti dostavljena u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, ... 86/2019) i Zakona o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 27/2018).