Preseljenje Odeljenja Obrenovac

Sekretarijat za javne prihode, Sektor javnih prihoda za područja gradskih opština, Odeljenje javnih prihoda za područje gradske opštine Obrenovac, obaveštava građane da zbog preseljenja na novu lokaciju neće primati stranke od četvrtka 28. januara 2021. godine do ponedeljka 1. februara 2021. godine.
Od ponedeljka 1. februara 2021. godine, Odeljenje Obrenovac će obavljati poslove na novoj adresi, ulica Miloša Obrenovića 124, u Obrenovcu.