utorak, 10. maj 2022.

Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

 

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obaveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. maj 2022. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu. 
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obaveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev srede, kada se mogu obratiti u vremenu od 8 do 18.30 časova.