Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

 

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. avgust 2022. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu. 
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.
Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev SREDE, kada se mogu obratiti u vremenu od 8 do 18.30 časova.