Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2024. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2024. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Za dobijanje potrebnih informacija obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od 8 do 18.30 časova.