Obaveštenje o prestanku štampe kopije poreskih rešenja za 2023. godinu na šalterima Pošte počev od 1. marta 2024. godine

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike da, počev od 1. marta 2024. godine, prestaje mogućnost izdavanja kopije rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Beograda.