Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj 2024. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za drugi kvartal 2024. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Za dobijanje potrebnih informacija obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda ili u nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.