petak, 23. novembar 2012.

Probijen tunel „Višnjica” – najduža deonica kolektora Interceptor

Probijanjem tunela „Višnjica”, ukupne dužine 6.730 metara, završeno je više od 50 odsto radova na izgradnji kolektora Interceptor, kapitalnog objekta beogradske kanalizacije, koji će dugoročno rešiti problem odvođenja otpadnih voda u prestonici, saopšteno je iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada. Kopanje tunela „Višnjica”, takozvane pete deonice, počelo je na gradilištu Veliko Selo na obali Dunava, a tunelska mašina juče se pojavila u Višnjičkoj ulici, čime je omogućeno spajanje sa ranije izgrađenim delom kolektora u dužini od 800 metara.

U Direkciji napominju da ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 55 miliona evra i da su sredstva obezbeđena iz prihoda naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i da će u skladu sa raspoloživim prilivom finansijskih sredstava nastaviti sa projektovanjem i izgradnjom preostalih delova kolektora.

Prednost izrade tunelskom mašinom jeste što se ne zahteva izmeštanje saobraćaja i postojeće infrastrukture, osim na mestu izlaznih šahti, gde se vrši montaža i demontaža mašine. Posle vađenja svih delova mašine, uslediće opremanje tunela, koje će trajati do proleća sledeće godine, a betonski prstenovi tunela proizvode se u krugu gradilišta u Velikom Selu kraj Dunava.

Inače, ukupna dužina budućeg kolektora Interceptor, od novobeogradskog Ušća, sa prolazom ispod reke Save do desne obale, i dalje ulicama Cara Dušana, Venizelisovom (Đure Đakovića) i Višnjičkom do Velikog Sela, iznosi 13.080 metara. Od prvih planova za izgradnju 1980. godine, pa sve do 2005, od ukupno 13 kilometara Interceptora izvedene su dve manje deonice, koje čine oko 10 odsto Interceptora. Direkcija je 2005. godine pokrenula veće aktivnosti na projektovanju i pripremi, a od 2008. i na izgradnji.
Izgradnjom Interceptora biće rešen problem prikupljanja svih otpadnih, i dela atmosferskih voda centralnog sliva beogradske kanalizacije do budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Velikom Selu. Posle prečišćavanja otpadnih voda, vode dobrog kvaliteta će se puštati u Dunav.

Izvođenje kolektora predviđeno je po deonicama, kojih ima ukupno pet, u zavisnosti od promene prečnika i uliva dodatnih količina otpadne vode. Tunel „Višnjica” predstavlja petu deonicu, a preostale denice Interceptora su:

Prva deonica – od kanalizacione crpne stanice (KCS) Ušće u Novom Beogradu do ukrštanja ulica Vojvode Bojovića i Tadeuša Košćuška. Dužina ove deonice je ukupno 1.520 metara sa prolazom ispod reke Save i kolektorom duž Bulevara vojvode Bojovića.
Druga deonica – otvoren iskop kolektora, ulicama Cara Dušana i Đure Đakovića do ulaza u tunel Karaburma, a ukupna dužina deonice je oko 2.800 metara.

Treća deonica – tunel „Karaburma”. Dužina ove deonice je 1.320 metara, a tokom 1990. godine izvedeno je 523 metra. Za preostali neizvedeni deo potrebno je novelirati glavne projekte. 

Četvrta deonica – Od tunela „Karaburma” do tunela „Višnjica”. Dužina ove deonice je 1.729 metara. Urađeni su glavni projekti i u prethodnom periodu izvedeno je 779 metara, dok je preostalih 950 metara kolektora izvedeno u okviru izvođenja sa petom deonicom (tunel „Višnjica“)

Nesklad između porasta broja stanovnika i nedovoljnog razvoja kanalizacionih sistema, doveo je do toga da je najveći broj korisnika priključen na opšti sistem kanalizacije, što znači da se kišne i fekalne vode ne razdvajaju. Pored toga, nepostojanje objekta kao što je Interceptor stvorilo je desetine izliva neprečišćenog otpada u Savu i Dunav, a stari kolektori postali su nedovoljni ili dotrajali.

Značaj Inerceptora je u podizanju nivoa komunalnog standarda grada i higijensko-sanitarnih uslova života građana, a posebno u povećanju iskoristivosti vodenih i priobalnih površina na području Beograda. Pored ovih unapređenja, postoji i međunarodna obaveza Republike Srbije, kao potpisnika Konvencije o Dunavu, koja predviđa izgradnju ovakvih objekata radi sprečavanja daljeg zagađivanja reke.