Životna sredina

Beograd već tri decenije poklanja posebnu pažnju zaštiti životne sredine. Godine 1974. osnovan je Gradski komitet za urbanizam i zaštitu životne sredine čime je prvi put u okviru organa Grada Beograda organizovan rad i praćenje stanja u ovoj oblasti. Sekretarijat za zaštitu sredine kao poseban organ za obavljanje zakonom poverenih poslova osnovan je 1990.

Kvalitet zaštite životne sredine stalno se prati. Svake godine pripremaju se pojedinačni programi kontrole kvaliteta vazduha, kvaliteta vode za piće i javnih česama, površinskih voda, kao i programi ispitivanja nivoa radioktivnosti, zagađenosti zemljišta i merenja nivoa komunalne buke. Na osnovu merenja i dobijenih rezultata planiraju se i sprovode mere zaštite i prate efekti preduzetih mera.

Podaci i rezultati izvršenih merenja dostavljaju se Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i redovno, mesečno, objavljuju u "Ekološkom biltenu".

Jedna od značajnih mera na poboljšanju kvaliteta vazduha je realizacija programa toplifikacije i gasifikacije. Individualne kotlarnice na čvrsta goriva zamenjuju daljinski sistemi grejanja i grejanje na gas.

Zaštita izvorišta vodosnabdevanja se obavlja kroz planove i projekte uređenja prostora i njihove realizacije. Posebno se vodi računa o zaštiti i sanaciji izvorišta "Makiš". Zastarela vodovodna i kanalizaciona mreža zamenjuje se novim instalacijama prilikom svake rekonstrukcije ulica ili starih delova grada. Proširivanjem kapaciteta za proizvodnju i distribuciju vode nastoji se da se obezbedi snabdevanje što većeg broja građana zdravom vodom za piće.

Otpočela je velika akcija uklanjanja radioaktivnih gromobrana sa stambenih objekata.

Briga o održavanju drvoreda i parkova u gradu, uređenje Avale, Ade Ciganlije, Velikog ratnog ostrva i desetak izletišta su predmet stalne brige gradskih komunalnih službi.

INSTITUCIJE:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
NEMANJINA 22-26, tel. 2607-960, www.mpzzs.gov.rs

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
Dr Subotića 5, tel. 2684-566, www.batut.org.rs

GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
Bul. despota Stefana 54a, tel. 2078-600, www.zdravlje.org.rs

ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
Dr. Ivana Ribara 91, tel. 2093-801, www.zzps.rs

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Karađorđeva 71, tel. 7975-100