Дом здравља Вождовац

Дом здравља „Вождовац”
Устаничка 16
тел. 3080-500, 3080-502 факс 2443-594
e-mail: office@dzvozdovac.rs
www.dzvozdovac.rs

Дом здравља је здравствена установа на примарном нивоу здравствене делатности у којој се обезбеђује здравствена заштита за све категорије становника, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска, радиолошка и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада, специјалистичко-консултативна делатност и физикална медицина и рехабилитација.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника: 3080-541
Одсек за општу медицину 2440-455
Одсек за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање 2441-980
Центар за превентивне здравствене услуге 2457-045, 3080-560

Служба за здравствену заштиту жена: 3080-566, 3080-533

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце: 3837-627, 3080-545
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 3080-670
Развојно саветовалиште 3080-687
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3080-543

Служба за поливалентну патронажу: 3080-559, 3080-606

Служба за здравствену заштиту радника: 3080-568, 2432-599

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију: 3080-598, 3080-629

Служба за специјалистичко-консултативну делатност: 3080-590, 3080-583
Одељење за интерну медицину 3080-575, 3080-660, 3080-562
Одељење за офталмологију 3080-666, 3080-665, 3080-587
Одељење за оториноларингологију 3080-664, 3080-663
Одељење за психијатрију (ментално здравље) 3080-576, 2443-344

Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику: 3080-622, 3080-668
Одсек за лабораторијску дијагностику 3080-676
Одељење за радиолошку, ултразвучну и другу делатност 3080-561

Служба за стоматолошку здравствену заштиту: 3080-594, 3080-593, 3080-528
Одсек за дечију и превентивну стоматологију 3080-649
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 3080-653, 3080-531
Одељење за ортопедију вилице 3080-532
Одељење за протетику 3080-503, 3080-542
Одељење за парадонтологију и оралну медицину 3080-516
Одељење за оралну хирургију 3080-652
Стоматолошка ординација за лица са посебним потребама 062/ 8091-055

Огранак „Шумице”
Устаничка 125б
Одсек за општу медицину 3837-628, 2440-491
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 3837-627
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3837-627
Саветовалиште за младе 3837-627
Служба за поливалентну патронажу 3837-627
Одсек за лабораторијску дијагностику 3837-626
Одсек за дечију и превентивну стоматологију 3837-616
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 3837-616

Огранак „Др Александар Јеличић”
Мештровићева 34
Одсек за општу медицину 2461-281
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 2466-360
Одсек за здравствену заштиту школске деце 2466-360
Служба за поливалентну патронажу 2466-360
Одсек за лабораторијску дијагностику 2461-281
Одсек за дечију и превентивну стоматологију 2466-143
Одељење за ортопедију вилице 2466-143
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 2466-143

Огранак „Рипањ - центар”
Авалска 35а
Одсек за општу медицину 8650-230
Одсек за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање 8650-240
Служба за здравствену заштиту жена 8650-230
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 8650-230
Одсек за здравствену заштиту школске деце 8650-230
Служба за поливалентну патронажу 8650-230
Одсек за лабораторијску дијагностику 8650-230
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 8650-230

Здравствена станица „Јове Илића”
Јове Илића 148
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 2492-534
Одсек за лабораторијску дијагностику 2492-534

Здравствена станица „Војводе Степе”
Војводе Степе 226
Одсек за општу медицину 2492-113

Здравствена станица „Кумодраж I”
Војводе Степе 571
Одсек за општу медицину 3948-382
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 3945-623
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3945-623
Одсек за лабораторијску дијагностику 3945-623
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 3945-623

Здравствена станица „Кумодраж III“
Стара 1
Одсек за општу медицину

Здравствена станица „Јајинци“
Булевар ЈНА 86а
Одсек за општу медицину 3940-203
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3940-203
Служба за здравствену заштиту жена 3940-203
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 3940-203
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 3940-203

Здравствена станица „Бањица”
Булевар ЈНА 92-94
Одсек за општу медицину 3983-854
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3983-850

Здравствена станица „Бели Поток I”
Авалска 64
Одсек за општу медицину 3906-519
Одсек за здравствену заштиту предшколске деце 3906-519
Одсек за здравствену заштиту школске деце 3906-519

Здравствена станица „Бели Поток II”
Булевар ЈНА 63
Служба за поливалентну патронажу 3906-678
Одсек за лабораторијску дијагностику 3906-678
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 3906-678

Здравствена амбуланта „Рипањ - Минел"
Пут за колонију 55
Одсек за општу медицину 8650-280

Здравствена амбуланта „Прњавор”
Пут за Павићевац 132
Одсек за општу медицину 7873-787

Здравствена амбуланта „Зуце”
XIV нова 1
Одсек за општу медицину 8052-727
Одсек за општу стоматологију и Одељење за болести зуба са ендодонцијом 8052-727

Здравствена амбуланта „Медаковић III“
Боривоја Стевановића 41
Одсек за општу медицину 7475-560

Амбуланте медицине рада:
„Соко Штарк”, Кумодрашка 249, 3956-321

Стоматолошке амбуланте у основним и средњим школама:
ОШ "Филип Филиповић", Булевар ЈНА 317, тел. 062/ 8091-067
ОШ "Бранислав Нушић", Заплањска 45, тел.  062/ 8023-568
ОШ "Бора Станковић", Паунова 19а, тел. 062/ 8000-949
ОШ "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, тел. 062/ 8000-937
ОШ "Васа Чарапић", Васе Чарапића 55, тел. 062/ 8000-955
ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, тел. 062/ 8000-934
VIII београдска гимназија, Грчића Миленка 71, тел. 062/ 8091-054
XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, тел. 3910-323