ОДЛУКА о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање и ОБРАСЦИ

ОДЛУКУ о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање и ОБРАСЦЕ можете преузети овде: