Запошљавање

МИНИСТРАСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Немањина 22-26, тел. 3038-661, www.minrzs.gov.rs
Сектор за запошљавање, 285-5077

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Краља Милутина 8, тел. 2929-800, www.nsz.gov.rs

ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД
Гундулићев венац 23-25, тел. 2929-000

Службе:
Нови Београд, Гоце Делчева 42, тел. 2606-790, 3121-901
Београд центар, Гундулићев венац 23-25, тел. 2929-295, 2929-244
Палилула, Гундулићев венац 23-25, тел.2929-291
Раковица, Богдана Жерајића 24а, тел. 3510-533, 3511-902
Вождовац, Косте Абрашевића 10, тел. 2411-487, 2412-721
Земун, Првомајска 8, тел. 2611-590, 3165-394
Звездара, Војводе Шупљикца 31а, тел. 2453-997, 2453-054
Чукарица, Тургењевљева 12, тел. 3541-886, 3541-870
Младеновац, Краља Петра I 88, тел. 8236-099, 8230-121
Обреновац, Војводе Мишића 190, тел. 8720-605, 8721-120
Гроцка, Булевар ослобођења 22, тел. 8500-928, 8500-724
Лазаревац, Карађорђева 38, тел. 8123-276, 8122-435

Испоставе:
Барајево, Миодрага Вуковића 2, тел. 8301-380
Сопот, Кнеза Милоша 78, тел. 8251-652
Сурчин, Косовска 2, тел. 8443-508