Одлука о Градској управи града Београда

Одлука о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 126/2016)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017)

Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 36/2017)

Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 92/2018)

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 103/2018)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 109/2018)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 119/2018)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 26/2019)

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, број 60/2019)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 85/2019)

Одлука о допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 71/2021)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 94/2021)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 111/2021)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 83/2022)

Одлукa o допунaмa Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, број 96/2022)