Кабинет градоначелника

Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678

, шеф Кабинета

Кабинет градоначелника обавља стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе градоначелника и Градског већа који се односе на:
- непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти града;
- сазивање, припремање и одржавање колегијума градоначелника, комисија и савета градоначелника и других састанака градоначелника и Градског већа;
- припремање материјала о којима одлучује градоначелник;
- припремање програма рада градоначелника и Градског већа;
- евидентирање и праћење извршавања донетих аката;
- послове протокола градоначелника, Градског већа, председника и заменика председника Скупштине града;
- послове комуникације са јавношћу градоначелника, који се односе на обавештавање јавности о раду градоначелника, организацију конференција за штампу;
- послове међународне сарадње и друге организационе и административно-техничке послове за потребе градоначелника;
- Кабинет градоначелника разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане.

  
  Корисни линкови