Високе школе

 

Високе школе чији је оснивач Република Србија:

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Наде Димић 4, тел. 2619-673, www.tehnikum.edu.rs

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Војводе Степе 283, тел. 2471-099, www.viser.edu.rs

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Булевар Зорана Ђинђића 152а, тел. 3193-641, www.visokatehnicka.edu.rs

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Булевар Зорана Ђинђића 152а, тел. 2698-222, www.visokaturisticka.edu.rs

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Здравка Челара 14, тел. 3292-517, www.vzs.edu.rs

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Здравка Челара 16, тел. 3290-828, www.ict.edu.rs

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Хајдук Станкова 2, тел. 2422-178, www.vggs.rs

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Старине Новака 24, тел. 3233-694, www.vtts.edu.rs

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА - ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Бранкова 17 и Крфска 7/I, тел. 2411-630, www.politehnika.edu.rs

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Краљице Марије 149, тел. 2401-888, www.bbs.edu.rs

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Кнеза Вишеслава 70, тел. 3554-269, www.vhs.edu.rs

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Цара Душана 254, Земун, тел. 2618-024, www.vzsbeograd.edu.rs


Високе школе чији оснивач није Република Србија:
 
ВИСОКА ШКОЛА ЗА СПОРТ
Тоше Јовановића 11, тел. 3550-051, www.vss.edu.rs

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА "МЕГАТРЕНД"
Бул. уметности 29, Нови Београд, тел. 2147-208, megatrend.edu.rs

ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
Бул. уметности 29, Нови Београд, тел. 2147-208, megatrend.edu.rs

ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОШАРКУ "БОРИСЛАВ СТАНКОВИЋ"
Бул. уметности 29, Нови Београд, тел. 2147-208, megatrend.edu.rs