Институти

Археолошки институт САНУ
Делатност:
хуманистичке науке, археологија
Кнез Михаилова 35, тел: 2637-191, 2184-945, факс: 2180-189, www.ai.sanu.ac.rs

Астрономска опсерваторија
Делатност:
природне науке, астрономија, астрофизика
Волгина 7, тел/факс 241-9553

Економски институт
Делатност:
друштвене науке, економске науке, консалтинг
Краља Милана 16, тел: 361-3118, 361-3407, факс: 361-3467

Електротехнички институт "Никола Тесла"
Делатност:
техничко-технолошке науке, електротехника, електропривреда, електроиндустрија
Косте Главинића 8а, тел. 369-0487, факс: 369-0823

Институт друштвених наука
Делатност:
друштвене науке, демографија, социологија, политичке науке, јавно мњење
Краљице Наталије 45, тел: 646-351, тел/факс: 361-8186

Институт економских наука
Делатност:
друштвене науке, економске науке, макроекономска политика, спољнополитички економски односи
Змај Јовина 12, тел: 262-2357, факс: 181-471

Институт "Михајло Пупин"
Делатност:
природне науке, електротехника, технологија, пиезотехнологија, електроника, телекомуникације, вештачка интелигенција
Волгина 15, тел: 771-398, факс: 774-959, 277-2876

Институт техничких наука САНУ
Делатност:
природне и техничко-технолошке науке
Кнез Микаилова 35/IV, тел: 2636-994, факс: 2185-263, www.itn.sanu.ac.rs

Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Делатност:
техничко-технолошке науке, архитектура и урбанизам, просторно планирање, регионални развој
Бул. краља Александра 73, тел: 337-6182, факс: 337-0203

Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
Делатност:
природне науке, биологија, екологија
Бул. деспота Стефана 142, тел: 764-847, факс: 761-433

Институт за европске студије
Делатност:
друштвене науке, политичке науке, економски и културни односи
Трг Николе Пашића 11, тел: 339-8422, факс: 323-2940

Институт за економику пољопривреде
Делатност:
друштвене науке, економске науке, пољопривредни и рурални развој, аграрна политика
Цара Уроша 54, тел: 622-476, 344-5923, факс: 622-957, 344-5926

Институт за заштиту биља и животну средину
Делатност:
природне науке, заштита биља, биологија, етномологија, токсикологија
Теодора Драјзера 9, тел: 266-9860, факс: 669-860

Институт за земљиште
Делатност:
природне науке, наука о земљишту, иригација
Теодора Драјзера 7, тел: 667-199, факс: 266-7175

Институт за испитивање материјала
Делатност:
природне науке, физика, геодезија, геологија, контрола квалитета
Булевар војводе Мишића 43, тел: 265-0322, факс: 369-2772

Институт за истраживања у пољопривреди "Србија"
Делатност:
биотехничке науке, наука о земљишту, биљна производња, заштита биља, генетика
Зелени венац 2/III, тел: 180-509, 624-626, факс: 628-398

Институт за књижевност и уметност
Делатност:
 књижевнотеоријска, књижевноисторијска, компаратистичка и поетичка истраживања
Краља Милана 2, тел: 3065-510, тел/факс: 2686-036, www.ikum.org.rs

Институт за криминолошка  и социолошка истраживања
Делатност:
друштвене науке, правне науке, социологија, психологија
Грачаничка 18, тел: 625-425, 625-425, факс: 635-799

Институт за кукуруз "Земун Поље"
Делатност:
биотехнологија, генетика и селекција кукуруза, производња семена кукуруза, фитопатологија, ентомологија, агрономија, прерада кукуруза и сојиног семена, производња семена
Земун, Слободана Бајића 1, тел: 235-6713, 375-6704, факс: 375-4994

Институт за медицинска истраживања
Делатност:
друштвене науке, медицина, хематологија, имунологија, фармакологија
Др Суботића 4, тел: 684-484, 685-788, факс: 643-691

Институт за међународну политику и привреду
Делатност:
друштвене науке, политичке науке, економске науке, право
Македонска 25, тел: 3373-633, 3373824, факс: 3373-835, www.diplomacy.bg.ac.rs

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
Делатност:
природне науке, биологија, медицина, генетика, хемија, производња ензима, протеина, хормона
Булевар војводе Степе 444а, тел: 397-5744, факс: 397-5808

Институт за новију историју Србије
Делатност:
хуманистичке науке, историја (историја српског народа од 1918. године до данас)
Кнеза Милоша 101, тел: 339-8613, 339-8941 факс: 361-5360

Институт за нуклеарне науке "Винча"
Делатност:
природне науке, техничко-технолошке науке, нуклеарна медицина, енергија
Винча, поштански фах 522, тел: 245-8222, факс: 344-2420

Институт за онкологију и радиологију Србије
Делатност:
медицинске науке, медицина, онкологија, радиологија
Пастерова 14, тел: 361-4660, факс: 685-300

Институт за општу и физичку хемију
Делатност:
природне науке, хемија, физичка хемија, биофизика, хемија неметала, колоидна хемија
Студентски трг 12, тел: 186-742, 637-569, факс: 180-329

Институт за педагошка истраживања
Делатност:
друштвене науке, педагогија, педагошка психологија, социологија
Добрињска 11/III, тел: 644-693, тел/факс: 265-8439

Институт за политичке студије
Делатност:
друштвене науке, политичке науке, историја културе, посткомунистичка транзиција, балканске студије
Савски трг 7, тел: 642-042, факс: 645-490

Институт за примену науке у пољопривреди
Делатност:
биотехничке науке, агрономија, примењене селекцијске мере у сточарству и технологија у пољопривредној производњи
Бул. деспота Стефана 68б, тел: 750-386, факс: 751-935

Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП
Делатност:
природне науке, бологија, хемија, физика, биохемија, ветерина
Земун, Банатска 31б, тел: 619-252, факс 618-724

Институт за путеве
Делатност:
природне науке, геофизика, саобраћај, технологија пројектовања, изградње и одржавања аутопутева, путева и грађевина
Кумодрашка 257, тел: 466-133, факс: 466-866

Институт за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић"
Делатност:
биотехничке и медицинске науке, фармација
Тадеуша Кошћушка 1, тел: 182-141

Институт за савремену историју
Делатност:
хуманистичке науке, историја (20. век)
Трг Николе Пашића 11, тел: 334-8806, факс: 339-8362

Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду
Делатност: историја уметности
Чика Љубина 18-20, тел: 2637-124

Институт за спољну трговину
Делатност:
друштвене науке, економске науке, спољнотрговински односи
Моше Пијаде 8, тел: 324-7626, факс: 323-5306

Институт за сточарство
Делатност:
биотехничке науке, сточарска производња, генетика физиологија, селекционарство, репродукција
Земун, Аутопут 16, тел: 691-611, факс: 670-164

Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
Делатност:
природне науке, технологија, геологија, хемија, физичка хемија, рударство, екологија
Франше Д'Епереа 86, тел: 369-1584, 369-1581, факс: 369-1583

Институт за упоредно право
Делатност:
друштвене науке, правне науке, компаративно и међународно право
Теразије 41, тел: 323-3213, факс: 323-3213

Институт за физику
Делатност:
природне науке, физика плазме, ласера, чврстих материја и високе енергије
Земун, Прегревица 118, тел: 316-2067, факс: 316-2190

Институт за филозофију и друштвену теорију
Делатност:
филозофија, социологија, политичка теорија, антропологија
Краљице Наталије 45, тел: 688-161, 361-6188, факс: 646-242

Институт за хемију, технологију и металургију
Делатност:
природне науке, хемијска технологија
Његошева 12, тел: 323-6293, 323-6293, факс: 323-5255

Институт за хигијену и технологију меса
Делатност:
природне науке, ветеринарство, испитивање и контрола људске хране и хране за стоку и адитива
Каћанског 13, тел: 650-655, факс: 651-825

Институт за шумарство
Делатност:
биотехничке науке, шумарство, инжењерске услуге
Кнеза Вишеслава 3, тел: 553-454, факс: 545-969

Историјски институт САНУ
Делатност:
хуманистичке науке, историја (од средњег века до 1918.)
Кнез Михаилова 35, тел: 2181-589, 2638-418, факс: 2185-504, www.hi.sanu.ac.rs

Истраживачки институт "Кирило Савић"
Делатност:
техничко технолошке науке, елктротехника, железничко машинство, грађевинарство, мостовне конструкције
Војводе Степе 51, тел: 2469-147, факс: 2469-514, www.iks.rs

Лола институт
Делатност:
природне науке, електротехника, машинство, ЦИМ, роботика, управљање квалитетом, контролни системи
Кнеза Вишеслава 70а, тел: 546-423, 541-303, факс: 543-194

Математички институт САНУ
Делатност:
природне науке, математика, механика, кибернетика, вештачка интелигенција
Кнеза Михаила 35, тел: 2630-170, 2630-485, факс: 186-105, www.mi.sanu.ac.rs

Научни институт за ветеринарство Србије
Делатност:
биотехничке науке, ветеринарство, контрола намирница животињског порекла и лекова за примену у ветеринарству
Војводе Тозе 14, тел: 604-020, факс: 697-797

Научноистраживачка установа "Геоинститут"
Делатност:
природне науке, геофизика, геологија
Ровињска 12, тел: 488-9966, факс: 488-5296

ПКБ "ИНИ-Агроекономик"
Делатност:
биотехничке науке, биљна производња, сточарство, ветеринарство, екологија
Падинска скела, Зрењанински пут бб, тел: 887-1175, факс: 887-1125

Рударски институт
Делатност:
природне науке, геологија, рударство, екологија, термотехника
Земун, Батајнички пут 2, тел: 615-796, факс: 614-632

Центар за имунолошка истраживања "Бранислав Јанковић"
Делатност:
медицинске науке, психонеуроимунологија, неуроендокриноимунологија, аутоимунолошки процеси
Војводе Степе 458, тел: 467-465, факс: 467-465

Саобраћајни институт ЦИП
Делатност:
техничко-технолошке науке, саобраћај
Немањина 6/IV, тел: 361-8134, факс: 361-6757

Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду
Делатност:
природне науке, биологија, биофизика, биомедицинско инжењерство, вештачка интелигенција
Кнеза Вишеслава 1, тел: 555-258, факс: 3055-258