Кабинет председника Скупштине

Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678
predsedniksgb@beograd.gov.rs


Кабинет председника Скупштине обавља стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Скупштине града Београда, који се односе на: 
- представљање Скупштине града Београда у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству;
- координацију рада у сарадњи са градским општинама, градовима и општинама у Србији, окрузима и надлежним републичким органима;
- припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Скупштине града;
- праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине града Београда;
- координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине града;
- пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника Скупштине града;
- распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Скупштине града;
- сређивање документације везане за активности председника и заменика председника Скупштине града.

  
  Корисни линкови