Секретаријат за културу

Сремска број 6/1

Наташа Михаиловић Вацић, секретар, 7823-902
Гордана Гонцић, подсекретар, 7823-902

Пријем странака радним данима од 10 до 14 часова.

Секретаријат за културу обавља послове који се односе на:

 • непосредну примену прописа у области послова локалне самоуправе који се односе на културну делатност;
 • оснивање, обезбеђивање услова за рад и вршење надзора над радом установа и других субјеката у култури који обављају културну делатност од значаја за град Београд;
 • истраживање, заштиту и коришћење културног наслеђа;
 • библиотечко-информационе делатности;
 • уметничке делатности;
 • обезбеђивање средстава за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;
 • сталне манифестације у области културе од значаја за град Београд;
 • међународну културну сарадњу;
 • остваривање програма и пројеката културне делатности од значаја за град Београд;
 • аматерско културно и уметничко стваралаштво;
 • подизање и редовно одржавање споменика и спомен-обележја на јавним површинама;
 • одређивање назива тргова и улица;
 • додељивање награда града Београда;
 • одређивање услова за прихватање поклона и легата граду Београду;
 • поверавање поклона и легата града Београду на чување, коришћење и презентацију;
 • утврђивање плана развоја културе на територији града Београда;
 • стимулацију посебних пројеката у културним делатностима;
 • стимулацију програма или делова програма установа и других субјеката у култури на територији града Београда;
 • стимулацију развоја аматерског културног и уметничког стваралаштва;
 • стимулацију дугорочних пројеката у културним делатностима;
 • стимулацију и презентација програма младих талентованих стваралаца у области културе;
 • и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља и послове државне управе у области културе које Република повери граду.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
- Сектор за правне и економске послове и послове инвестиција,
- Сектор заштите културних добара и
- Сектор уметничког стваралаштва.

Установе културе  чији је оснивач град Београд (у надлежности Секретаријата за културу):
- Библиотека града Београда,
- Библиотека ''Милутин Бојић'',
- Библиотека ''Влада Аксентијевић'', Обреновац,
- Библиотека ''Димитрије Туцовић'', Лазаревац,
- Музеј града Београда,
- Педагошки музеј,
- Музеј Николе Тесле,
- Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара,
- Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића,
- Завод за заштиту споменика културе града Београда,
- Историјски архив Београда,
- Установа културе „Вук Стефановић Караџић”
- Југословенско драмско позориште,
- Београдско драмско позориште,
- Позориште Атеље 212,
- Позориште на Теразијама,
- Позориште Звездара театар,
- Битеф театар,
- Позориште ''Бошко Буха'',
- Мало позориште ''Душко Радовић'',
- Позориште лутака ''Пинокио'',
- Позориште ''Пуж'',
- Омладинско позориште ''Дадов'',
- Културни центар Београда,
- Дом омладине Београда,
- Дечји културни центар Београд,
- Продајна галерија ''Београд'',
- Кућа легата,
- Центар београдских фестивала,
- Центар за ликовно образовање.

ПОГЛЕДАЈТЕ И:

Установе културе

Култура и уметност - линкови

Културна и природна добра

Култура и уметност

  
  Корисни линкови