Секретаријат за информисање

Краљице Марије 1/XI
e-mail: beoinfo@beograd.gov.rs

Мирјана Павичић, секретар, 7157-453
Марија Врачар, подсекретар, 7157-453

Сектор за правне и економске послове

БЕОИНФО - Сектор за информисање
Редакција, 7157-447

Сектор за маркетинг и односе са медијима
7157-435, 7157-436

Сектор за протокол
3229-678

Сектор за издавачку делатност
Службени лист града Београда - www.sllistbeograd.rs

Секретаријат за информисање обавља послове који се односе на:
- правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа града;
- организовање конференција за новинаре за потребе органа града;
- уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести Беоинфо;
- организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге ванредне ситуације);
- јавне набавке из надлежности секретаријата;
- објављивање огласа, конкурса и тендера за потребе органа града;
- уређивање и одржавање интернет-презентације града www.beograd.rs;
- организовање медијских кампања и акција органа града;
- израду аналитичких материјала о јавном информисању;
- уређивање и издавање публикација од значаја за град;
- координирање комуникација Градске управе са јавношћу;
- издавање „Службеног листа Града Београда”;
- обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини града;
- давање мишљења за употребу грба и заставе града и припрему и праћење аката везаних за употребу грба и заставе града;
- чување фото и библиотечке документације и обављање административних послова за овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја;
- стручне, оперативне и организационе послове протокола градоначелника, Градског већа, председника и заменика председника Скупштине града.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У Секретаријату за информисање, као унутрашње целине, образовани су:
1. Сектор за правне и економске послове;
2.Сектор за информисање;
3. Сектор за издавачку делатност;
4. Сектор за маркетинг и односе са медијима, у чијем саставу је:
    3.1. Одељење за односе са медијима;
    3.2. Одељење за маркетинг;
5. Сектор за протокол.
 

  
  Корисни линкови