Остали облици помоћи

Остали облици помоћи

КОРИШЋЕЊЕ НАРОДНИХ КУХИЊА

Корисници народних кухиња су најсиромашнији становници Београда, пре свега, корисници материјалног обезбеђења, самохрана и старачка домаћинства и пензионери са најнижим примањима којима се обезбеђује бесплатан дневни оброк. Пријаве за коришћење услуга народне кухиње подносе се надлежном Центру за социјални рад које воде евиденцију о корисницима.

НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ПОРОДИЦА
Обезбеђена је за ученике и студенте који се налазе на редовном школовању.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ ИЗ ПОРОДИЦА КОРИСНИКА МАТЕРИЈАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Намењено је за ученике и студенте који се налазе на редовном школовању.

ПОМОЋ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЛЕТОВАЊА И ЗИМОВАЊА ДЕЦЕ ИЗ НАЈСИРОМАШНИЈИХ ПОРОДИЦА
Стручни тимови општинских центара за социјални рад настоје да, поред материјалног, узму у обзир и здравствено стање деце која организовано летују или зимују. Током колективног боравка деци је обезбеђена здравствена заштита и садржајни програми.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ СОЦИЈАЛНИХ ПРОГРАМА
Рад клубова, невладиних удружења и организација.

Захтеви за остваривање права грађана која се финансирају из буџета Града подносе се надлежном Центру за социјални рад.