Дневни боравак деце са посебним потребама

Дневни боравак деце са посебним потребама

За децу са посебним потребама обезбеђен је дневни боравак у трајању од 12 сати дневно свакога дана сем недеље. Потребна документација:

  • писани захтев;
  • извод из Матичне књиге рођених;
  • извод из Матичне књиге венчаних;
  • решење о категоризацији;
  • налаз и мишљење Комисије за разврставање;
  • медицинска документација.

Код лаке и умерене инвалидности потребно је поред наведене, доставити и следећу документацију:

  • фотокопија личне карте;
  • фотокопија здравствених књижица за децу;
  • просек плате за претходни квартал;
  • пореско уверење.