Помоћ у кући

Помоћ у кући је предвиђена за болесна, непокретна и, посебно, стара лица без породичног старања.

Надлежном Центру за социјални рад потребно је доставити следећу документацију:

  • писани захтев;
  • фотокопија личне карте;
  • извод из Матичне књиге рођених или венчаних;
  • извод из Матичне књиге умрлих за брачног друга;
  • фотокопија чека од пензије;
  • фотокопија пресуде о разводу;
  • фотокопија лекарског налаза.