Светозара Марковића 6

 

Колективно-стамбени објекат у духу академизма у Светозара Марковића 6 саграђен је 1932. године за инжењера Божића.

Архитектонски је типичан за доба у ком је настао. Зграду карактерише рустично обрађено приземље. Хоризонтала је наглашена балконима првог спрата и завршном атиком. На фасади су истакнута два медаљона и пластика обрађени у духу историцизма.

Налази се у оквиру претходно заштићене целине "Стари Београд".

Извођач радова: "Неимар-град"
Вредност радова: 5.239.417 динара