Београдски позивни центар

Београдски позивни центар (БПЦ) кроз јединствени информативни центар обједињава комуникацију грађана и Градске управе, јавних комуналних предузећа и осталих градских институција које су у надлежности Градске управе.

Преко БПЦ-а можете да поставите питање, пријавите проблем или да упутите предлог надлежним секретаријатима, службама, јавним комуналним предузећима или другим субјектима у надлежности Градске управе.

Комуникација грађана Београда са БПЦ омогућена је на следећи начин:

  • Бесплатни позив из Телекомове фиксне мреже на 0800-110-011, а позиви из осталих мобилних мрежа и са фиксних телефона на 011/3090 007, (радним даном, 07.00-22.00)
  • Факс 3605-811
  • Е-mail bpc@beograd.gov.rs
  • Лично у Тиршовој 1