Текуће активности – октобар 2011.

Током октобра 2011. Секретаријат за здравство наставио је да спроводи програм здравствене заштите у новоформираним насељима.

Редовном комуникацијом са здравственим медијаторима за свако насеље, као и лекарима и медицинским сестрама у надлежним домовима здравља, представници секретаријата информисани су о здравственој слици у свим насељима и мерама које треба предузети. На овај начин решени су проблеми око пребацивања здравствених картона расељених становника из једног у други дом здравља, неколико становника је упућено на различите специјалистичке прегледе, а такође су и саветовани како да остваре право на једнократну материјалну помоћ ради лечења. У насељу Варош у Младеновцу је за једну особу решен проблем прибављања докумената, тако да сада може добити и здравствену књижицу, а у насељу Макиш осморо расељених лица добило је нове здравствене књижице.

Медицинске екипе из надлежних домова здравља су у свих пет насеља извршиле здравствени надзор над ромским становницима.

Посете медицинских екипа надлежних домова здравља биле су успешне. Урађени су систематски прегледи деце за упис у предшколску установу и школу, деца су вакцинисана према календару за узраст и закључено је да су доброг општег стања. Прегледано је и одрасло становништво и преписана им је терапија, а неколицина је упућена на специјалистичке прегледе. Такође су прегледани пацијенти који су већ имали  терапију, а контролисана је и редовност узимања лекова. Осим прегледа, организована су предавања о значају редовне вакцинације, контрацепцији, полно преносивим болестима, општој и личној хигијени, исхрани...