Материјално обезбеђење

 

Материјално обезбеђење (социјалну помоћ) може да оствари појединац, односно породица, без прихода или са приходима испод нивоа социјалне сигурности уз испуњење додатних услова који се односе на поседовање имовине и њено коришћење, могућност издржавања од стране сродника или коришћења права на рад. Реч је о сталној новчаној помоћи која се исплаћује редовно (месечно).

За остваривање овог права, надлежном Центру за социјални рад (на општини пребивалишта подносиоца захтева) потребно је приложити следећу документацију:

 • фотокопија личне карте;
 • пријава пребивалишта за децу, са матичним бројем;
 • извод из Матичне књиге рођених за децу;
 • извод из Матичне књиге венчаних за супружнике, а који није старији од 6 месеци;
 • потврда о личном дохотку запослених чланова породице или лица која су по Закону о браку и породичним односима дужни да издржавају материјално необезбеђене чланове породице, без обзира да ли живе у истом домаћинству;
 • чек од пензије, потврде о осталим примањима за све чланове породице који имају примања, као и за даваоца издржавања који живе ван породице;
 • уверење од Фонда за запошљавање за незапослене, радно способне чланове породице;
 • уверење за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању;
 • уверење о задужењу за приходе на које се плаћа порез;
 • уверење о поседовању или непоседовању непокретне имовине на територији општине пребивалишта и места рођења;
 • извод из матичне књиге умрлих;
 • пресуда о разводу брака;
 • пресуда о издржавању која није старија од једне године;
 • изјава два сведока о заједничком домаћинству;
 • фотокопија радне књижице (име и радни стаж);
 • уверење из Геодетске управе, 27. марта 43-45 (2 примерка).