Претраживање

уторак, 29. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 9/20

понедељак, 28. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 1/20

четвртак, 24. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 11/20

среда, 23. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 12/20

петак, 18. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/19

петак, 18. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/20

петак, 11. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара, број 11/20